Цөөн үгээр

- ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА - ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 46 2019 оны тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2019-04-19 2019-04-19 Файл татах
2 46 2019 оны тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2019-04-19 2019-04-19 Файл татах
3 5 Ажлын хэсэг байгуулж, урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах тухай 2019-01-16 2019-01-16 Файл татах
4 5 Ажлын хэсэг байгуулж, урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах тухай 2019-01-16 2019-01-16 Файл татах
5 5 Ажлын хэсэг байгуулж, урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах тухай 2019-01-16 2019-01-16 Файл татах
6 2 "СОЁЛТОЙ ХАРИЛЦАА-ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ" ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019-01-11 2019-01-11 Файл татах
7 2 "СОЁЛТОЙ ХАРИЛЦАА-ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ" ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019-01-11 2019-01-11 Файл татах
8 2 "СОЁЛТОЙ ХАРИЛЦАА-ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ" ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019-01-11 2019-01-11 Файл татах
9 2 "СОЁЛТОЙ ХАРИЛЦАА-ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ" ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019-01-11 2019-01-11 Файл татах
10 2 "Соёлтой харилцаа-шуурхай үйлчилгээ" хөдөлгөөн өрнүүлэх тухай 2019-01-11 2019-01-11 Файл татах
11 132 Ахмадын санхүүжилт олгох тухай 2018-12-12 2018-12-12 Файл татах
12 131 Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн 2018 оны жилийн эцсийн тооллого явуулах тухай 2018-12-08 2018-12-08 Файл татах
13 131 Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн 2018 оны жилийн эцсийн тооллого явуулах тухай 2018-12-08 2018-12-08 Файл татах
14 130 2018 оны Төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2018-11-29 2018-11-29 Файл татах
15 129 Ажлын хэсэг томилох тухай 2018-11-27 2018-11-27 Файл татах
16 129 Ажлын хэсэг томилох тухай 2018-11-27 2018-11-27 Файл татах
17 127 Ахмадын санхүүжилт олгох тухай 2018-11-14 2018-11-14 Файл татах
18 126 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2018-11-01 2018-11-01 Файл татах
19 126 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2018-11-01 2018-11-01 Файл татах
20 131 Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн 2018 оны жилийн эцсийн тооллого явуулах тухай 2018-05-12 2018-05-12 Файл татах
21 151 '' Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн 2017 оны жилийн эцсийн тооллого явуулах тухай '' 2017-12-05 2017-12-05 Файл татах
22 145 Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-11-24 2017-11-24 Файл татах
23 141 '' Татвар төлөгчийн тооллого хийх ажлын хэсэг томилох тухай '' 2017-11-13 2017-11-13 Файл татах
24 139 '' Сахилга дэг, журмыг чангатгах тухай '' 2017-11-09 2017-11-09 Файл татах
25 135 Бэлчээр чөлөөлүүлж, малын шилжилт хөдөлгөөн хязгаарлах тухай 2017-11-01 2017-11-01 Файл татах
26 134 '' Авлига Үгүй чухал '' сарын аян зохион байгуулах тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
27 69 Малд үзлэг ажиглалт хийх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
28 65 Зуслан, намаржааны хуваарь батлах тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
29 64 Мал угаалгын ванн барих ажлын явцад хяналт тавих. гүйцэтгэлийг хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-05-04 2017-05-04 Файл татах
30 35 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
31 34 '' Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа''-г зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-03 2017-03-03 Файл татах
32 34 Өрхийн амжиргааг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах, ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-03 2018-03-03 Файл татах
33 18 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2017-02-09 2017-02-09 Файл татах
34 8 Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-01-18 2017-01-18 Файл татах
35 1 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-17 2017-01-17 Файл татах
36 4 2017 оны төсөв батлах тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
37 5 Хорио цээрийн дэглэм цуцлах тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
38 5 Хорио цээрийн дэглэм цуцлах тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
39 3 Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ