Цөөн үгээр

- ИРГЭД, МАЛЧИД, ТАРИАЛАНЧДЫН АНХААРАЛД - Сумын ахмадууд "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙНХЭЭ ТӨЛӨӨ-АЛХАНГАА ЯРИЛЦЬЯ" уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. - СЭРЭМЖҮҮЛЭГ МЭДЭЭ

СУМЫН ЗДТГ-ЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ДЭРГЭДЭХ "ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ"-ИЙН ӨРӨӨНӨӨС ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТҮЦ МАШИНААС АВДАГ 52 ТӨРЛИЙН ЛАВЛАГААГ ОЛГОЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 241

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал систем ажиллаж байна. Сумын ЗДТГ-ын Иргэний танхимын дэргэдэх "Эрх зүйн хөтөч"-ийн өрөөнөөс Төрийн үйлчилгээний ТҮЦ машинаас авдаг 52 төрлийн үйлчилгээ гарах юм. Төрийн үйлчилгээний оператораас үзүүлэх 52 үйлчилгээг жагсаавал:

1.Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл- Үнэ төлбөргүй

2.Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: Үндэсний дата төв,Дансны дугаар: 100900008039, Үнийн дүн: 2200

3. Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт

Төлбөрийн мэдээлэл: Банк-Төрийн сан, Дансны нэр: НДЕГ, данс: 100900090010, үнийн дүн: 1000

4. Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тодорхойлолт- Үнэ төлбөргүй

5. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхний тодорхойлолт

Төлбөрийн мэдээлэл: Банк-Төрийн сан, Дансны нэр: БСШУСЯам, данс: 100900015003, үнийн дүн:500 /2019 оноос өмнө олгогдсон бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний мэдээлэл системээс гарахгүй./

6. Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт (ААНБ)- Үнэ төлбөргүй

7.Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт (Иргэн)- Үнэ төлбөргүй

8. Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа- Үнэ төлбөргүй

9. Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 1000

10. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 1000

/ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР – Тус тусдаа гаргасан өргөдөл – Иргэний үнэмлэх – Гэрлэлтийн гэрчилгээ ШҮҮХИЙН ЖУРМААР – Иргэний үнэмлэх – Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр/

11. Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 1000

12. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын тодорхойлолт

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр-Төрийн сан, Дансны нэр-БСШУСЯам, Дансны дугаар-100900015003, Үнийн дүн-500

2011 оноос өмнө олгосон их сургуулийн гэрчилгээний мэдээлэл системээс гарахгүй.

13. Жолоодох эрхийн оноо- Үнэ төлбөргүй

14. Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл- Үнэ төлбөргүй

15. Иргэн (Даатгуулагч)-д нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт

Төлбөрийн мэдээлэл:

Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: НДЕГ, Дансны дугаар: 100900090010, Үнийн дүн: 1000 төгрөг

16. Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт

Төлбөрийн мэдээлэл:

Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: ЦЕГ-ын МДШШУАлба, Дансны дугаар: 100900012027, Үнийн дүн: 500 төгрөг

17. Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: ЦЕГ-ын МДШШУАлба, Дансны дугаар: 100900012027, Үнийн дүн: 500

18. Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 1000

19. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: НДЕГ, Дансны дугаар: 100900090010, Үнийн дүн: 1000

2006 оноос өмнөх НДШТ-ийн мэдээлэл системээс гарах боломжгүй.

20. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэний тодорхойлолт

21. Овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн:

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн 1000

· Иргэний үнэмлэх. Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл хийлгэсэн он, сар, өдөр, аймаг, сум, дүүргийг мэдэх шаардлагатай.

· Төрсний гэрчилгээ

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл хийлгэсэн он, сар, өдөр, аймаг, сум, дүүргийг мэдэх шаардлагтай.

22. Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах- ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ

23. Оршин суугаа хаягийн лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банк нэр- Төрийн сан, дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, данс: 100900000714, үнийн дүн: 500

24. Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 1000

· Бусад нэмэлт материал

Лавлагаа хүсэгчийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ

· Төлбөрийн баримт

Төлбөр төлсөн баримт

25. Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 1000

· лавлагаа хүсэгчийн иргэний үнэмлэх төрсний гэрчилгээ

26. Суурь боловсролын гэрчилгээний тодорхойлолт

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр-Төрийн сан, Дансны нэр-БСШУСЯам, Дансны дугаар-100900015003, Үнийн дүн-500

2019 оноос өмнө олгогдсон суурь боловсролын гэрчилгээний лавлагаа системээс гарахгүй.

· Төрсний гэрчилгээ, Иргэний үнэмлэх, төрсөний гэрчилгээний аль нэгийг авч ирэх

27. Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа

· Иргэний үнэмлэх

Тухайн татвар төлөгчийг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан мөн болохыг батлах бичиг баримтууд. Төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан мөн болохыг батлах бичиг баримт, үнэмлэх,

албан бичиг

28. Татварын өрийн үлдэгдлийн лавлагаа /Иргэний үнэмлэх/- ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ

29. Тендерийн тодорхойлолт- ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ

30. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: НДЕГ, Дансны дугаар: 100900090010, Үнийн дүн: 1000

31. Төрсний бүртгэлийн лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 1000

1989 оноос өмнө төрсөн хүний төрсний бүртгэлийн лавлагаа системээс гарахгүй.

32. Хуулийн этгээд татан буугдсан эсэх лавлагаа

Төлбөрий мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан: Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 5000

33. Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 5000

34. Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 5000

35. Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр-Төрийн сан, Дансны нэр-УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар-100900000714, Үнийн дүн-5000

36. Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 5000

37. Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр-Төрийн сан, Дансны нэр-УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар-100900000714, Үнийн дүн-5000

38. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр-Төрийн сан, Дансны нэр-ЦЕГ-ын МДШШУАлба, Дансны дугаар-100900012027, Үнийн дүн-500 Иргэний үнэмлэх

39. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: ЦЕГ-ын МДШШУАлба, Дансны дугаар: 100900012027, Үнийн дүн: 500

40. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр-Төрийн сан, Дансны нэр-УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар-100900000714, Үнийн дүн-5000

41. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Орон нутаг)- ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ

42. Хүүхдийн мөнгө олгож байгаа эсэх тодорхойлолт- ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ

43. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох тодорхойлолт- ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ

44. Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого,Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 1000

45. Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт (ААНБ)

Төлбөрийн мэдээлэл:

Банкны нэр-Төрийн сан, Дансны нэр-Үндэсний Дата төв, Дансны дугаар-100900008039, Үнийн дүн- 10000 төгрөг

46. Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт (Иргэн)

Төлбөрийн мэдээлэл:

Банкны нэр-Төрийн сан, Дансны нэр-Үндэсний Дата төв, Дансны дугаар-100900008039, Үнийн дүн-2000 төгрөг

47. Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр-Төрийн сан, Дансны нэр-УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар-100900000714, Үнийн дүн-5000

48. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр:УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 5000

49. Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банк-Төрийн сан, дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, данс: 100900000714, үнийн дүн: 1000

50. Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн: 1000

/мэдээлэл / Гадаад паспорт шинээр авахад - Цахим үнэмлэх - Гадаад паспорт авах мэдүүлгийг бөглөх / голомт банкны салбараас авах/ - 3,5х4,5 хэмжээтэй 3 хувь цээж зураг бүрдүүлнэ / Сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан, цагаан фонтой, чих, дух ил гарсан, зургийн 90 хувь нь толгойн хэмжээтэй байх / -Төлбөр төлсөн баримт / 1 жилээр бол 22500 төгрөг, 5 жилээр авах тохиолдолд 32500 төгрөг. Яаралтайгаар авах тохиолдолд 10000 төгрөг нэмэгдэнэ / - Хэрэв гоо сайхны мэс засал хийлгэсэн бол эмчийн магадлагаа Паспорт гарах хугацаа: Энгийнээр өгвөл ажлын 10 хоногт Яаралтайгаар өгвөл ажлын 3 хоногт багтаж гардаг

51. Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн:1000

52. Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа

Төлбөрийн мэдээлэл: Банкны нэр: Төрийн сан, Дансны нэр: УБГ-т төвлөрүүлэх орлого, Дансны дугаар: 100900000714, Үнийн дүн:1000 Иргэн өөрийн иргэний үнэмлэхээ эх хувиар нь авчирна.

                    /ЖИЧ: ИРГЭН ТА ДЭЭРХ ЛАВЛАГААГ АВАХ БОЛ ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТ, ЭСВЭЛ ХААН БОЛОН ТӨРИЙН БАНКНЫ  ИНТЕРНЕТ БАНКНЫ QPay ҮЙЛЧИЛГЭЭГ  АШИГЛАН ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛЖ ТҮРГЭН ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭ АВАХ  БОЛОМЖТОЙ/

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ