Цөөн үгээр

- ИРГЭД МАЛЧДЫН АНХААРАЛД - ЕБС 1-Р БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ, ЕБС 2-Р БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ, 75 ХҮҮХДИЙН БАРИЛГА БОЛОН ЗАСВАРЫН ҮЙЛ ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА - ЕБ1-Р БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛИЙН ЗАВСАРЫН АЖИЛ 70% ЯВАГДАЖ БАЙНА

“СОЁЛЫН ТӨВ” ОРОН НУТАГ СУРТАЛЧЛАХ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Нийтэлсэн: 4 сарын өмнө Үзсэн: 74

Тайлант хугацаанд иргэдээс үзмэр цуглуулах ажлын хүрээнд шинээр 8 ширхэг үзмэр цуглуулан нийт үзмэрийн тоо 113 ширхэг болсон. Сумын хамгаалалтанд авах түүх соёлын дурсгалт газруудын судалгааг гарган авч аймгийн нэгдсэн музейд шинээр нэмэгдсэн үзмэрийг ангилан хүргүүлж, соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчийн бүртгэлийг шинэчлэн хүргүүлж орон нутаг сурталчлах танхимыг өнгө үзэмжийг сайжруулан ажиллаж иргэдэд ил тод байлгах зорилгоор шинэ тавиур байрлуулж далд байсан үзмэрийг дэлгэн иргэддээ танилцуулсан билээ. Улсын бүртгэл тооллого явагдах ажлын хүрээнд бэлтгэл байдлыг ханган ажиллаж 2019 оны 03 дугаар сарын 09нд тооллогод хамрагдуулж 133 ширхэг үзмэрээс 46 дэсийн 58 ширхэг үзмэр тоологдон үзмэр бүрийг кодлон улсын үзмэрийн сан хөмрөгт бүртгэгджээ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ