Цөөн үгээр

- ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААНД ОРОЛЦСОН СУРАГЧДАД ШАГНАЛ ГАРДУУЛЛАА. - "АТАРЧИД ДУУЛЖ БАЙНА" ДУУН ЦЭНГҮҮН БОЛЛОО. - "АТАР ГАЗАР АРВАЙ БУУДАЙ" ХҮМҮҮНЛЭГИЙН АЯНД НЭГДЛЭЭ.

2017оны орон нутгийн орлого зардлын 1-р улирлын гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: 3 жилийн өмнө Үзсэн: 269

Сэлэнгэ аймаг Орхонтуул сумын санхүүгийн албаны мэдээлэл

1.Сумын 2017оны орон нутгийн орлого  зардлын 1-р улирлын гүйцэтгэл

                                                                                                                                                                               /өссөн дүнгээр /

 

Орлогын нэр төрөл

Жилийн Төлөвлөгөө

Эхний 3 сарын байдлаар

төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Нийт татварын орлого

66672,0

11623,5

8801.2

75.7

2

Орон нутгийн орлого

66672,0

11623,5

8801.2

 

3

Хүн амын орлогын албан татвар

16500,0

4125,0

886.4

21.5

 

1,1,1 Үйл ажиллагааны орлогын албан татвар

15000,0

3750,0

886.4

 

 

Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлого

1500,0

375,0

 

 

4

Өмчийн татвар

1410,0

352,5

180,0

51.0

 

Бууны татвар

1410,0

352,5

180,0

 

5

Бусад татвар

18762,0

2355,0

1308.7

55.6

 

Улсын тэмдэгтийн хураамж

7000,0

1755,0

839,1

 

 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

100,0

 

 

 

 

Ан амьтаны нөөц ашигласны төлбөр

662,0

 

 

 

 

Байгалын нөөц ашигласны төлбөр

10000,0

 

 

 

 

Төсөвт газрын өөрийн орлого

1000,0

600,0

469.6

 

6

Татварын бус орлого

30000,0

4791,0

6426.1

134.1

 

Нэр зааж ангилагдаагүй орлого

20000,0

3111,0

1054.0

 

 

Хүү торгуулын орлого

 

10000,0

1680,0

5372.1

 

 

Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэг

271150,0

73210.8

73210.8

100.0

 

Орон нутгийн нийт зарлага

337822,7

84834.3

82698.5

97.4

2. Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгуулгын санхүүжилтын тооцоо

 

Байгуулгууд

Жилийн төлөвлөгөө

1-р улиралын байдлаар

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

1

12жилийн 1-р сургууль

498283,6

113064,3

113064,3

2

12 жилийн Рашаант сургууль

447687,7

120726,3

120726,3

3

Цэцэрлэг

230093,4

61235,7

61235,7

4

Соёлын төв

86669,9

17834,2

17834,2

5

Хүн эмнэлэг

206387,6

50528,9

50528,9

6

Рашаант хүн эмнэлэг

211306,6

50528,9

50528,9

2. ОНХ сан 2017оны 1-р улиралын санхүүжилтын тооцоо

 

 

Жилийн төсөв

                  Эхний 3 сарын байдлаар

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зарцуулалт

1

ОНХ сангийн санхүүжилт

65236,8

4921,9

4921,9

 

2

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ

 

28006,3

4440,8

4440,8

 

 

             Дүн

93243,1

9362,7

9362,7

 

                                                           

 2017 онд   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд

 

Төсөл арга хэмжээ хүчин чадлын нэр

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2017онд санхүүжигдэх

1

Хүүхдийн тоглоомын талбай /сумын төвд /

40236,800

40236800

40236800

2

Рашаант тосгоны төвд хогны машин худалдан авах

10000,000

10000,000

10000,000

3

Баянцогт 2-р багт хогны машин худалдан авах

10000,000

10000,000

10000,000

4

Улсын баяр наадмын арга хэмжээний зардал

5000,000

5000,000

5000,000

 

              Бүгд дүн

 

  65236800

65236800

65236800

 

Жич: Онх сангийн болон мал эмнэлгийн санхүүжилт ирсэн зарцуулалт хийгдээгүй үлдэгдэлтэй байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ