Цөөн үгээр

- ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН АНХААРАЛД!!! - СУМЫН 18-25 НАСНЫ ЦЭРГИЙН БЭЛТГЭЛ ҮҮРЭГТЭН ЗАЛУУЧУУД, ЭЦЭГ ЭХИЙН АНХААРАЛД - 2023 ОНЫ АРАВДУГААР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН ТӨЛӨВ

ИТХурлын тогтоол

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 1351 ТӨРИЙН ӨМЧИЙН МУЗЕЙД ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ ТУХАЙ 2022-09-22 2022-09-22 Файл татах
2 95 Гэр бүл, хүүхэд залуусын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
3 94 Хүүхдийн амны хөндийн өвчлөлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
4 94 Хүүхдийн амны хөндийн өвчлөлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
5 94 Хүүхдийн амны хөндийн өвчлөлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
6 94 Хүүхдийн амны хөндийн өвчлөлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
7 95 Гэр бүл, хүүхэд залуусын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
8 95 Гэр бүл, хүүхэд залуусын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
9 95 Гэр бүл, хүүхэд залуусын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
10 93 Оюутаны тэтгэлэгт хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
11 93 Орхонтуул сумын "Оюутаны тэтгэлэгт" хөтөлбөр 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
12 93 Оюутаны тэтгэлэгт хөтөлбөр 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
13 93 Оюутаны тэтгэлэгт хөтөлбөр 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
14 93 Оюутаны тэтгэлэгт хөтөлбөр 2019-06-19 2019-06-19 Файл татах
15 3 Ахмад настанд тусламж хөнгөлөлт үзүүлэх журмыг шинэчлэн батлах тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
16 4 Журам шинэчлэн батлах тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
17 3 Ахмад настанд тусламж хөнгөлөлт үзүүлэх журам 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
18 3 Ахмад настанд тусламж хөнгөлөлт үзүүлэх журам 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
19 4 Шинээр төрсөн хүүхэд эхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх журам 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
20 51 төрийн албан хаагчдын ажилах нөхцөл, нийгмийн баталгаа дэд хөтөлбөр 2018-12-04 2018-12-04 Файл татах
21 52 Төрийн албан хаагчдын сургалт, солилцоо дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-12-04 2018-12-04 Файл татах
22 52 төрийн албан хаагчдын сургалт, солилцоо дэд хөтөлбөр 2018-12-04 2018-12-04 Файл татах
23 52 төрийн албан хаагчдын сургалт, солилцоо дэд хөтөлбөр 2018-12-04 2018-12-04 Файл татах
24 51 төрийн албан хаагчдын ажилах нөхцөл, нийгмийн баталгаа дэд хөтөлбөр 2018-12-04 2018-12-04 Файл татах
25 51 төрийн албан хаагчдын ажилах нөхцөл, нийгмийн баталгаа дэд хөтөлбөр 2018-12-04 2018-12-04 Файл татах
26 51 төрийн албан хаагчдын ажилах нөхцөл, нийгмийн баталгаа дэд хөтөлбөр 2018-12-04 2018-12-04 Файл татах
27 51 төрийн албан хаагчдын ажилах нөхцөл, нийгмийн баталгаа дэд хөтөлбөр 2018-12-04 2018-12-04 Файл татах
28 75 Орхонтуул сумын газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2018-11-30 2018-11-30 Файл татах
29 75 Орхонтуул сумын газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2018-11-30 2018-11-30 Файл татах
30 51 төрийн албан хаагчдын ажилах нөхцөл, нийгмийн баталгаа дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
31 37 Сумын 2018 оны үндсэн чиглэл батлах тухай 2017-10-16 2017-10-16 Файл татах
32 24 '' Нохой тэжээх, арчлах, золбин нохой устгах''-д дагаж мөрдөх журам батлах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
33 23 '' Соёлч өрх шалгаруулах '' журам батлах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
34 22 '' Ахуйн үйлчилгээний хөгжлийг дэмжих '' сумын дэд хөтөлбөр батлах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
35 21 Сумын ИТХ-ын 2017-2020 оны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай 2017-04-19 2017-04-19 Файл татах
36 8 БИНХ-ын дарга нарт урамшуулал олгох журмыг шинэчлэн батлах тухай 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
37 18 ОНХС-н хөрөнгөөр 2017 онд хийгдэх ажлын жагсаалт 2017-02-10 2017-02-10 Файл татах
38 18 ОНХС-н хөрөнгөөр 2017 онд хийх ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-10 2017-02-10 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ