Цөөн үгээр

- ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН АНХААРАЛД!!! - СУМЫН 18-25 НАСНЫ ЦЭРГИЙН БЭЛТГЭЛ ҮҮРЭГТЭН ЗАЛУУЧУУД, ЭЦЭГ ЭХИЙН АНХААРАЛД - 2023 ОНЫ АРАВДУГААР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН ТӨЛӨВ

АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТ ЯВУУЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Нийтэлсэн: 9 сарын өмнө Үзсэн: 80

Тус сумын Хонгор-Овоо 3-р багийн нутаг “Өлзий нуга”, "Мандалын хоолой” гэх газруудад ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Энхзоо” ХХК, “Магнет-Айрон" ХХК , “Адексмайн” ХХК зэрэг уул уурхайн ашиглалт явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийн ажиллалаа. Хяналт шалгалтаар ИТХ-ын Хөдөө аж ахуй, Байгаль орчны бодлогын хороо, ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, 3-р багийн Засаг дарга, БОХУБайцаагч, Хэсгийн төлөөлөгч нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ажиллан хяналт шалгалт хийх явцад “Магнет-Айрон” ХХК, "Адексмайн" ХХК нарын үйл ажиллагааг хариуцсан эзэн холбогдогч болон уурхай дээр заавал байх баримт бичгийн бүрдэл болох баримт бичиг байхгүй байсан тул үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох арга хэмжээ авч, үүрэг даалгавар, ажлын чиглэл өгөн ажиллалаа.

6 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс ба бичвэр нарын зураг байж магад4 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс ба ширээ нарын зураг байж магад3 хүн нарын зураг байж магадотоглох цэг нарын зураг байж магадуул ба зүлэг нарын зураг байж магадбичвэр нарын зураг байж магадбичвэр нарын зураг байж магадзурат төсөл, барилгын зураг төсөл, тасалбар таслагч, газрын зураг ба бичвэр нарын зураг байж магадматар, тасалбар таслагч ба бичвэр нарын зураг байж магадбичвэр нарын зураг байж магадтасалбар таслагч ба бичвэр нарын зураг байж магадтасалбар таслагч, зурат төсөл ба "батлав: 壹111 боажя-ны еренхий шинжээч: Hyêoio цуранчимэг 4 1119278525 зевшеерч хэрэгжуулэх үурэг хулээсан: "магнет айрон" XXK, гуйцэтгэх захирал Con,ktd ш.алтайсайхан "маγнет айрон" XXK-H сэлэнгэ аймгийн орхонтуул сумын нутагт ашигт малтмалын ашиглалтын MV-020894 дугаартай тусгай зевшеерлийн талбайд мандлын 3YYH нэртэй алтны шороон ордыг ашиглах" теслийн жилийн байгаль орчны менежментийн телевлегее /2023-2025 OH/ боловсруулсан: "глобал энвайрон XXK, гуйцэтгэх Afb ч.даваасурэн улаанбаатар хот 2023 H" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магадтасалбар таслагч, зурат төсөл ба бичвэр-н чимэглэл зураг байж магадгүйбичвэр нарын зураг байж магадтасалбар таслагч ба бичвэр нарын зураг байж магадбичвэр нарын зураг байж магадбичвэр нарын зураг байж магадтасалбар таслагч ба "сэлэнгэ аймаг орхонтуул сумын засаг дарга 213200 орхонтуул сум. сэлэнгэ аймаг, утас: Orkhontul@selenge.gov.mn 1/22 2023 танай байгаль орчин аялал жуулчлалын яаманд энхзоо xXK Hb тус сумын нутаг хайгуулын MV- 021203 дугаартай тусгай зевшеерлийг 2022 oHOOc хойш эзэмшиж ирсэн ба тус талбайд байгаль орчинд нелеелех байдлын еренхий унэлгээ хийлгэхэд татгалзах зуйлгуй болно. батбаатар TEAATAP T A Scanned with CamScanneimy doclbichig hereg1A5 toot" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магадзурат төсөл, газрын зураг ба "батлав: хурээлэн буй орчны бодлого зохицуулалтын газрын дарга সননন буяннэмэх адекс майнхх зевшеерч, хэрэгжуулэ YYPэ хулээдэн "адексмайн" ххк захира 78525081005084 .жамъяансурэн "адексмайн" ххк ний седень GAиMaS орхонтуул сумын нутаг хэрэгжинэ "туул голын баруун цутгалан тойлбын хоолой" нэртэй алтны шороон ордыг ил аîгаар ашиглах теслийн 2023 онд хэрэгжуулэх жуулэх байгаль орчны менежментийн телевлегее ашигт малтмалын тусгай зевшеерлийн дугаар: MV-021387 аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар: 5876826 хянасан: ахлах мэргэжилтэн баяртайван. солонго боловсруулсан: "адексмайн" ххк байгаль орчны мэргэжилтэн fs б. эрдэнэзаяа 2023 он Scanned with CamScanner" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ